This paper was written in preparation of the EURICUR (European Institute for Comparative Urban Research) kick-off seminar in Ghent, June 27 2016. I wrote this paper from the perspective of the city that I was working for at the time and some of the points might be dated after twoLees meer

Sticky

citiesofpeople vertrekt vanuit de visie dat onze maatschappij nood heeft aan een toekomstbeeld dat gemaakt wordt door en vertrekt vanuit de mens. Lokale gemeenschappen vormen de basis van de menselijke samenleving en de bestuursvorm die onze steden en gemeenschappen aannemen zijn bepalend voor de manier waarop we onze toekomst tegemoetLees meer