Wat kunnen we voor u doen?

Spread the love

Kritische vrienden

Echte vrienden staan je bij met woord en daad. Echte vrienden hebben het goed met je voor en zullen je ook onverbloemd hun mening geven. Echte vrienden zijn er voor jou, met advies, in goede en slechte tijden.

Voor de elementen van de citiesofpeople visie zijn we jouw kritische vrienden. Via diverse formules zoals (meerdaagse) gemengde workshops met beslissingsnemers, medewerkers en/of stakeholders, interviews of uitdagende gesprekken houden we je een spiegel voor over één of meerdere onderwerpen binnen de visie, en geven we je advies voor de toekomst.

Voor stadsbesturen, gemeentebedrijven, intercommunales, samenwerkingsverbanden en netwerken van steden en gemeenten, regionale en nationale overheden, stedelijke stakeholders (federaties, kamers van koophandel, middenveld, …).

Inspiratie

Ben je op zoek naar inspiratie voor en over de toekomst? We verzorgen graag voor jou en jouw stad/gemeente/organisatie een interactieve presentatie van onze kijk op de stedelijke samenleving van morgen.

Over smart cities, urban commons, nieuwe vormen van democratie, burgerparticipatie en toekomstgerichte stedelijke organisatiemodellen die samenwerking rond maatschappelijke uitdagingen mogelijk maken. Over slimme mobiliteit en distributie, circulaire economie, klimaatrobuustheid, digitalisering, digital sovereignty en de kracht van data. Over een nieuwe rol voor de overheid, een maatschappelijke quadruple helix samenwerkingsmodel, creative bureaucracy. En vooral over mensen.

Voor iedereen op zoek naar inspiratie. Kijk ook eens naar een selectie van videos van eerdere events.

Visie-ontwikkeling, strategie en roadmaps

Deel je onze citiesofpeople visie? Wil je stappen zetten in je eigen stad/gemeente/organisatie om deze visie voor de toekomst mogelijk te maken? We gaan graag met jou aan de slag om op maat de visie voor jouw stad/gemeente/organisatie te ontwikkelen, en de strategie en roadmaps uit te tekenen om de visie te realiseren.

Voor stadsbesturen, gemeentebedrijven, intercommunales, samenwerkingsverbanden en netwerken van steden en gemeenten, regionale en nationale overheden, stedelijke stakeholders (federaties, kamers van koophandel, middenveld, …).

Projecten

Heb je een project op stapel staan dat nauw is gelinkt aan één van de citiesofpeople visie-elementen? We staan je graag bij bij de uitvoering ervan of nemen zelfs de projectcoördinatie op.

Over (experimenten met) burgerparticipatie, co-creatie van oplossingen voor lokale of globale stedelijke uitdagingen, opzetten van een samenwerkingsmodel tussen lokale stakeholders, mens-geöriënteerde smart city projecten, multi-level governance, open governance, mensgerichte organisatiemodellen met ruimte voor creativiteit, …

nl_BENederlands (België)