Bio Karl-Filip Coenegrachts

Spread the love

Karl-Filip Coenegrachts studeerde rechten aan de Universiteit Gent met internationaal en nationaal publiekrecht en Europees recht als zwaartepunten. Tijdens zijn studies was hij bijzonder actief in het studentenverenigingsleven. Zo richtte hij onder meer de Gentse Europakring op, de plaatselijke afdeling van de Jonge Europese Federalisten.

Zijn interesse in internationale samenwerking en politiek werd steeds sterker en na een korte passage in de financiële sector ging hij aan de slag bij het Belgisch Ministerie van Justitie op de Dienst Coördinatie voor de Europese Unie en Schengen van het Directoraat-Generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens. Daar ontwikkelde hij naast zijn passie voor internationale samenwerking ook een bijzondere interesse voor de maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Zo volgde hij onder meer de Europese en internationale ontwikkelingen op het vlak van georganiseerde criminaliteit, terrorisme, cybercrime, cybersecurity en kinderpornografie op het internet op voor België.

In 2001 stapte hij over naar het lokale bestuursniveau, vanuit de overtuiging dat dit het bestuursniveau is waar de grootste verandering te verwachten is voor de toekomst van onze samenleving. Als kabinetschef van de schepen van personeel, informatica en noord-zuidsamenwerking leerde hij niet alleen de politieke wereld goed kennen, maar bekwaamde hij zich ook in HR-beleid, personeelsbudgettering, ICT-beleid en ontwikkelingssamenwerking. Vanuit deze functie was hij ook één van de oprichters van Digipolis, de ICT-intercommunale van Antwerpen en Gent, en van Gentinfo, het telefonische en online service center van de Stad Gent.

Eind 2004 nam hij de leiding van het nieuwe Departement Stafdiensten van de Stad Gent, met als voornaamste opdracht het opzetten van een geïntegreerde strategische werking. Onder zijn impuls ontwikkelde het stadsbestuur een eigen manier van strategisch denken en werken, op stadsniveau en doorvertaald naar alle entiteiten van de Groep Gent, met een nieuw begrippenkader, een cyclus en bijhorende ICT toepassingen. Hij startte werkingen op die ‘strategic intelligence’ als focus hadden, zoals data- en informatiemanagement, internationale relaties en netwerken en beleidsparticipatie, en een eigen Gentse werking rond strategische subsidies. Hij was ook verantwoordelijkheid voor het identificeren, incuberen en verankeren van nieuwe horizontale werkingen in het stedenbeleid, zoals smart cities, open governance, nieuwe participatietechnieken en nieuwe vormen van democratie.

In 2015 werd hij naast departementshoofd officieel strategisch coördinator voor de Groep Gent, de verzameling van overheidsorganisaties die Gent als werkingsterrein hebben. Hij ontwikkelde voor Gent een alternatieve visie op de Smart City, de City of People, een concept waarmee in 2016 de Vlaamse Slim in de Stad prijs werd gewonnen.

Hij was ook gedurende 15 jaar expert van de Raad van Bestuur van Digipolis, lid van het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Gents vertegenwoordiger in het Executive Committee van EUROCITIES, het grootste Europese stedennetwerk.

Vandaag stelt Karl-Filip zijn ervaring en expertise ter beschikking van overheden, bedrijven, associaties, federaties en onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar ondersteuning in visie-ontwikkeling en implementatie, inspiratie of kritisch advies, in de transitie naar de stad/de gemeente/de gemeenschap van de toekomst.

nl_BENederlands (België)