Eerste Belgische Creative Bureaucracy Festival – Brussel

Spread the love

Op vrijdag 13 september 2019 wordt in Brussel de allereerste editie georganiseerd van het Creative Bureaucracy Festival in België. Dit Festival maakt deel uit van de internationale beweging voor een creatieve bureaucratie, die onder impuls van de internationale expert over innovatie en creativiteit, Charles Landry, is opgestart.

Charles Landry

In 2017 verscheen van zijn hand en in samenwerking met de Australische stedenexpert Margie Caust het boek “The Creative Bureaucracy & its Radical Common Sense”. Met dit boek vragen de auteurs aandacht voor het verborgen potentieel en het talent dat verstopt zit in overheidsbureaucratieën. Ze stellen dat ambtenaren veel meer kunnen realiseren wanneer ze daar de kans toe krijgen. Maar de vaak ingebakken en rigide manier van werken binnen en tussen administratieve systemen, organisaties en individuen belemmeren de mogelijkheden.

In september 2018 werd voor het eerst een internationaal Creative Bureaucracy Festival in Berlijn georganiseerd. Zowat 1300 mensen uit 21 landen kwamen samen om geïnspireerd te worden door of te inspireren met goede voorbeelden over creativiteit en de overheid. Centraal stond de evolutie van een ‘nee, want’ naar een ‘ja, maar’ cultuur binnen de overheid en de elementen die noodzakelijk zijn om jonge en talentvolle mensen aan te trekken in overheidsdienst. In navolging van het Festival in Berlijn werden op heel plaatsen binnen en buiten Europa Creative Bureaucracy evenementen gepland en georganiseerd: Valencia (placemaking), Amsterdam (WeMakethe.City), Bergen in Noorwegen (cultuur), Lissabon (systeemverandering), Wenen (sociaal) en Adelaide.

Veranderde rol van de overheid

We worden vandaag geconfronteerd met 21ste-eeuwse uitdagingen waar klassieke recepten geen afdoende antwoord op bieden. Klimaatverandering, migratie, demografische evoluties, mobiliteitsproblemen, samenleven, digitale transformatie, …: elk van deze vraagstukken zijn ingewikkeld en vragen oplossingen waarin samenwerking, menselijke creativiteit en initiatief cruciaal zijn. De manier waarop onze overheden zijn georganiseerd is op dit moment onvoldoende aangepast aan deze nieuwe realiteit. De rol van overheidsadministraties is op dit moment nog te zeer geënt op klassieke bureaucratische modellen zoals die in het begin van de 20steeeuw zijn opgezet, of op New Public Management waarin de focus vaak te veel op efficiëntie ligt en te weinig op een omgeving die gericht is op het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

De rol van de overheidsorganisatie in het zoeken en vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen is cruciaal. De overheid is niet (meer) de enige actor die via het voeren en uitvoeren van beleid voor oplossingen en sturing zorgt. Onze netwerksamenleving vraagt samenwerking tussen alle maatschappelijke actoren uit de civiele, private, publieke en academische sectoren. Overheidsorganisaties moeten zich flexibel kunnen opstellen en kunnen bewegen in dit netwerk. En dat vereist flexibele en mensgerichte structuren en procedures die individueel leiderschap, initiatief en creativiteit toelaten en zelfs stimuleren bij elke ambtenaar/medewerker.

Het Festival

Het Creative Bureaucracy Festival in Brussel is in de eerste plaats een festival: een dag waar creativiteit en administratie elkaar ontmoeten via inspirerende presentaties, interactieve workshops en doe-sessies en veel ruimte voor het uitwisselen van ideeën en goede voorbeelden.

Met sprekers uit binnen- en buitenland: secretaris generaal van het Vlaamse Departement Kanselarij en Bestuur Martin Ruebens, Anna Lisa Boni van EUROCITIES, dr. Bert George van de Erasmus Universiteit Rotterdam en UGent, deputy mayor Arianna Viscogliosi van de Stad Genua, algemeen directeur Colin Beheyt van de stad en het OCMW Brugge en Mieck Vos, algemeen directeur van VVSG zijn maar enkele van de sprekers die u zal ontmoeten.

In vijf thematische sessies die in samenwerking met tal van partners worden georganiseerd maakt u kennis met diverse aspecten die een ander soort overheid kunnen stimuleren: open governance, open kennis, de rol van technologie, methodes en creativiteit en innovatieve overheidslabs.

Praktisch

  • Wanneer? Vrijdag 13 september 2019 van 9u tot 17u
  • Waar? Vlaamse overheid, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Meer info en inschrijven? http://www.creativebureaucracy.be

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

nl_BENederlands (België)